Logo of Koç Üniversitesi

Uygulamalı Temel Biyoistatistik Sertifika Programı 2023

Overview

UYGULAMALI TEMEL BİYOİSTATİSTİK SERTİFİKA PROGRAMI 2023
PROGRAM HAKKINDA

Tıp araştırmalarının temelini oluşturan veriler, doğru ve güvenilir biçimde işlenmelidir. Bu araştırmaların her aşamasında, verilerin doğru bir şekilde toplanması, kullanılan verilerin doğru analizi ve yorumlanması kritik bir rol oynar. Bu eğitim programı, bu temel becerilerin kazanılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur.
Program, aşağıdaki konuları kapsar:
• Kurs Öncesi Değerlendirme: Başlangıç seviyenizi belirler.
• Biyoistatistiğin Temelleri: Temel kavramlar ve kullanım alanları hakkında kapsamlı bir giriş.
• Veri İşleme: Veri tabanı oluşturma, yeni veri üretme, dönüştürme ve kontrolü.
• İstatistiksel Analize Giriş: Tanımlayıcı istatistikler, tanımlayıcı grafikler ve normal dağılımın test edilmesi.
• Hipotez Testleri: Tek örneklem, iki grup, ikiden fazla grup ve çapraz tablolar için çeşitli hipotez testlerinin incelenmesi ve post hoc analiz yöntemleri.
• Güç Analizi: Örneklem büyüklüğünün ve çalışmanın istatistiki gücünün belirlenmesi.
• Kurs Sonu Değerlendirmesi: Kazandığınız becerileri değerlendirilmesi.
Kimler Katılmalı?
• Akademisyenler ve araştırmacılar
• Sağlık profesyonelleri
• İlaç ve biyoteknoloji sektöründe çalışanlar
• Veri analisti olmak isteyenler
• Biyoistatistiğe ilgi duyan herkes
Program, deneyimli eğitmenler tarafından verilecek ve katılımcılara pratik beceriler kazandıracak interaktif dersler içerecektir. Bu sayede katılımcılar bilimsel araştırmalardaki verilerin gücünü kavrayacaktır.
Eğitmenler, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik departmanında görev alan öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAYGÜL ve Dr. Öğr. Gör. Mert VEZNİKLİ. Programa buradan ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM DİLİ, SÜRESİ, YERİ ve ÜCRETİ

Programın dili Türkçe’dir ve toplam 8 hafta sürecektir. Dersler, 7 Aralık 2023 günü başlayacak olup, her perşembe saat 19:00-21:00 arasında Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Programın 18 Ocak 2024’de sonlanması planlanmaktadır. Ön görülemeyen durumlara göre programda düzenlenmeler yapılabilir.
Sertifika programına katılım ücreti, 25.000 TL+KDV (30.000 TL) dir. KOÇ kurumu bünyesindeki katılımcılar için ise %20 indirimli olmak üzere 20.000 TL+KDV (24.000 TL) şeklindedir.
Tüm katılımcılar, yapılması planlanan “UYGULAMALI İLERİ SEVİYE BİYOİSTATİSTİK SERTİFİKA PROGRAMI” için %20 indirimli kayıt hakkına sahip olacaktır. Kayıt yaptırmak isteyen KOÇ çalışanları, çalıştıkları anabilim dalı, birim/kurum veya meslek/branş derneği ile kısmi veya tam maddi destek için görüşebilir.

KATILIMCI SAYISI

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.

KURS SONU DEĞERLENDİRME

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından sertifika verilecektir. Katılımcının, sertifika almaya hak kazanması için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:
• Derslere en az %80 katılım sağlamış olmak.
• Program sonu değerlendirme yazılı sınavından geçer not almak.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular 13 Kasım 2023 tarihinde başlayacak olup, son başvuru tarihi 29 Kasım 2023’dür. Son başvuru tarihinden sonra, başvurular eğiticiler tarafından değerlendirilecek ve programa kabul/red kararı verilecektir. Sonuçlar 1 Aralık 2023 tarihinde açıklanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

• Güncel özgeçmiş
• Niyet mektubu (4000 karakter ile sınırlı)
Niyet Mektubu İçeriği: Niyet mektubunuzda, bu programa katılmayı neden istediğiniz, nasıl kazanımlar elde etmeyi beklediğiniz ve bu program için neden uygun bir aday olduğunuzu kısaca açıklamanız beklenmektedir. Niyet mektubunun dili Türkçe’dir.
Sorularınız için biyoistatistik@ku.edu.tr adresine mesaj atabilirsiniz.

Apply now! Fall semester 2023/24
Application deadline
29 Nov 2023, 23:59:59
Turkey Time
Apply now! Fall semester 2023/24
Application deadline
29 Nov 2023, 23:59:59
Turkey Time