Logo of Koç Üniversitesi

Uygulamalı İleri Seviye Biyoistatistik Eğitim Programı 2024

More information

biyoistatistik@ku.edu.tr 

Overview

UYGULAMALI İLERİ SEVİYE BİYOİSTATİSTİK EĞİTİM PROGRAMI 2024

PROGRAM HAKKINDA

Tıp dünyasında verilerin doğru analizi ve yorumlanması, hastalıkların tanısından tedavisine kadar birçok aşamada kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, tıp alanında çalışan veya bu alana ilgi duyan herkesin biyoistatistik bilgisini ileri seviyeye taşıyacak bir eğitim programı sunuyoruz.

Program İçeriği:

2 Yönlü ANOVA / ANCOVA: İki bağımsız değişkenin, bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini analiz etmek için kullanılan ANOVA ve ANCOVA tekniklerini öğreneceksiniz.

Tekrarlı Ölçümlerde 2 Yönlü ANOVA: Tekrarlı ölçümlerdeki değişiklikleri değerlendirmek için 2 yönlü ANOVA’nın nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Korelasyon Analiz – Basit Doğrusal Regresyon Modelleri: İki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi değerlendirmek için korelasyon analizi ve bir değişkenin diğerini nasıl tahmin edeceğini belirlemek için basit doğrusal regresyon modellerini öğreneceksiniz.

Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Modelleri: Birden fazla bağımsız değişkenin, bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini değerlendirmek için çok değişkenli doğrusal regresyon modelleri üzerinde çalışacaksınız.

Lojistik Regresyon Modelleri: Kategorik bir bağımlı değişkeni tahmin etmek için lojistik regresyon modelini öğrenecek ve uygulayacaksınız.

Sağkalım Analizleri: Hastaların hayatta kalma sürelerini ve bunu etkileyen faktörleri değerlendirmek için sağkalım analizlerini uygulayacaksınız.

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ve ROC Analizi: Tanı testlerinin diagnostik performanslarını ROC analizi ile değerlendirecek; duyarlılık, özgüllük gibi ölçütleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Bu eğitim programı, katılımcılara istatistiksel yöntemlerin karmaşıklığını anlamaları ve klinik araştırmalarda verimli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli becerileri kazandıracaktır. Pratik uygulamalar ile desteklenen derslerimiz, katılımcıların bilgiyi çok daha kolay özümsemesini sağlayacaktır.

İleri Seviye Biyoistatistik Eğitim Programı’na katılarak, klinik uygulamalarda veri analizi ve yorumlama becerilerinizi güçlendirin ve sağlık alanında daha etkili bir rol oynayın.

Kimler Katılmalı?
• Akademisyenler ve araştırmacılar
• Sağlık profesyonelleri
• İlaç ve biyoteknoloji sektöründe çalışanlar
• Veri analisti olmak isteyenler
• Biyoistatistiğe ilgi duyan herkes

Program, deneyimli eğitmenler tarafından verilecek ve katılımcılara pratik beceriler kazandıracak interaktif dersler içerecektir. Bu sayede katılımcılar bilimsel araştırmalardaki verilerin gücünü kavrayacaktır.

Katılımcıların temel düzeyde biyoistatistik bilgisine sahip olması beklenmektedir.
Programı, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik departmanında görev alan öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAYGÜL ve Dr. Öğr. Gör. Mert VEZNİKLİ yürütecektir.

Eğitim Dili, Süresi, Yeri Ve Ücreti

Programın dili Türkçe’dir ve toplamda 16 saatlik 8 ders olarak tasarlanmış olup, 4 haftalık takvimde, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi opsiyonu bulunmamaktadır.

Dersler, 14 Mayıs 2024 günü başlayacak olup, her Salı ve her Perşembe 19:00-21:00 saatleri arasında 2 oturum olarak gerçekleştirilecektir. Oturumların öncesinde çay, kahve ve çeşitli ikram servisleri olacaktır. Programın 6 Haziran 2024’de sonlanması planlanmaktadır. Ön görülemeyen durumlara göre programda düzenlenmeler yapılabilir.

Sertifika programına katılım ücreti,
• Asistan Hekim ve öğrenciler için: 14.500 TL
• Genel katılımcılar için: 28.500 TL

(Fiyatlara KDV dahildir.)

7 Aralık 2023-25 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen “UYGULAMALI TEMEL SEVİYE BİYOİSTATİSTİK” eğitim programına katılan kursiyerlerimiz, bu kur için %20 indirimli kayıt hakkına sahip olacaktır.

Kayıt yaptırmak isteyen KOÇ GRUBU çalışanları, çalıştıkları anabilim dalı, birim/kurum veya meslek/branş derneği ile kısmi veya tam maddi destek için görüşebilir.

Katılımcı Sayısı
Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.

Kurs Sonu Değerlendirme

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından sertifika verilecektir. Katılımcının, sertifika almaya hak kazanması için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:
• Derslere en az %80 katılım sağlamış olmak.
• Program sonu değerlendirme yazılı sınavından geçer not almak.

Başvuru Takvimi
Başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olup, son başvuru tarihi 12 Mayıs 2024’dür. Başvurunuz sonrası, değerlendirmeniz 3 iş günü içerisinde tamamlanıp, tarafınıza bildirilecektir. Kesin kayıtlar, ödeme sonrasında gerçekleştirilecektir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler
• Güncel özgeçmiş
• Niyet mektubu (4000 karakter ile sınırlı)
Niyet Mektubu İçeriği: Niyet mektubunuzda, bu programa katılmayı neden istediğiniz, nasıl kazanımlar elde etmeyi beklediğiniz ve bu program için neden uygun bir aday olduğunuzu kısaca açıklamanız beklenmektedir. Niyet mektubunun dili Türkçe’dir.

Sorularınız için biyoistatistik@ku.edu.tr adresine mesaj atabilirsiniz.