Logo of Koç Üniversitesi

Araştırma Metodolojisi Sertifika Programı

Overview

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ SERTİFİKA PROGRAMI


PROGRAM HAKKINDA

Araştırma Metodolojisi Sertifika Programı, kanıta dayalı tıp prensiplerini kavrayıp bilimsel araştırmalara eleştirel gözle bakmak isteyen, kendi araştırma projelerini geliştirmeyi hedefleyen asistan ve uzman tıp doktorlarına ve hemşirelere yönelik bir programdır. Bu programda katılımcılar araştırma metodolojisinin temel kavramlarını örneklere öğrenecek ve bunları pratiklerle pekiştireceklerdir.

Eğitmenler, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleridir.Programa buradan ulaşabilirsinizProgram sırasında:

• Araştırma yöntemleri, temel istatiksel kavramlar ve prensipler, araştırma tasarımları, proje planlaması, kanıta dayalı tıp prensipleri ve bunların ışığında bilimsel yazılara eleştirel bakış geliştirme gibi konularda teorik ve pratik eğitimler gerçekleştirilecektir.
• Makale örnekleri incelenecek ve tartışılacaktır.
• Program boyunca her katılımcı kendi belirleyeceği konuda bir araştırma projesi protokolü geliştirecektir. Bu proje üzerinde hem bireysel/grup olarak çalışacak, hem de eğitmenlerden destek ve öneri alacaktır. Programın sonunda bu projeyi son haline getirecek ve sunacaktır.

Programın sonunda katılımcıların:

• Araştırma metodolojisinin temel kavramlarına hâkim olması,
• Okudukları bilimsel araştırma yazılarına kanıta dayalı tıp çerçevesinden, eleştirel gözle bakabilir hale gelmesi
• Kendi araştırma protokolleri oluşturacak bilgi ve pratiğe sahip olmaları hedeflenmektedir.

EĞİTİM DİLİ, SÜRESİ, YERİ ve Ücreti

Programın dili Türkçe’dir. Bununla birlikte, pratik çalışmalarda zaman zaman İngilizce araştırma makaleleri veya örnekler üzerinde çalışılacaktır.

Program, toplam 26 hafta sürecektir. Dersler, 4 Ocak 2021 günü başlayacak olup, her salı saat 19:00-21:00 arasında Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Programın 5 Temmuz 2021’de sonlanması planlanmaktadır. Resmî tatillere göre programda düzenlenmeler yapılabilir.

Sertifika Programına katılım ücreti 10.000 TL’dir

KATILIMCI SAYISI
Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlıdır.

KURS SONU DEĞERLENDİRME
Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından sertifika verilecektir. Katılımcının, sertifika almaya hak kazanması için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

• Derslere en az %80 katılım sağlamış olmak,
• Program sonu değerlendirme yazılı sınavından geçer not almak,
• Program sonunda sözel ve yazılı olarak sunacağı projeden geçer not almak.

BAŞVURU TAKVİMİ

Program için son başvuru tarihi 26 Aralık 2021’dir. Son başvuru tarihinden sonra başvurular eğiticiler tarafından değerlendirilecek ve çoğunluk kararına göre programa kabul/red kararı verilecektir. Sonuçlar 30 Aralık 2021 tarihinde açıklanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

• Güncel özgeçmiş
• Niyet mektubu (4000 karakter sınırlı)
o Niyet Mektubu İçeriği: Niyet mektubunuzda, bu programa katılmayı neden istediğiniz, nasıl kazanımlar elde etmeyi beklediğiniz ve bu program için neden uygun ve iyi bir aday olduğunuzu kısaca açıklamanız beklenmektedir. Niyet mektubunun dili Türkçe’dir.

Sorularınız için arastirmametodolojisi@ku.edu.tr adresine mesaj atabilirsiniz.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Jan 4, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Jan 4, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States