Logo of Koç Üniversitesi

ELC for KidsGündüz Programı

Koç Üniversitesi
Türkiye, Istanbul
English Language Center Türkiye, İstanbul

Overview

ÖN BİLGİLENDİRME
Sözleşme Konusu Programın Temel Nitelikleri
UNVEST tarafından sağlanacak hizmetin detayı şu şekildedir; UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği yaşları 6-12 aralığında olan çocukların Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü (bundan böyle “Kampüs” olarak anılacaktır.)’nde Yaz Gündüz Programı 2022’ye, takım çalışması, zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, problem çözme, yaratıcılık, drama, kendine güven, kritik ve analitik düşünme gibi becerileri geliştirme amacıyla katılımlarını içermektedir.
Sözleşme Konusu Programın Bedeli
Program’ın kişi başı, tüm vergiler dahil toplam fiyatı Yaz Gündüz Programı iki haftalık 9,800.00 TL’dir.
Cayma Hakkı
Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.
Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Hemen Başvur” seçeneğine tıklayarak açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapmasını takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesini takiben ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı ödeme günü başlayacaktır.
Veli cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak e-posta aracılığı ile UNVEST’e yöneltecektir. UNVEST, Veli’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde Veli’den tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Veli’ye gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Veli’nin hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Veli’ye herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. UNVEST, Veli’nin hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz.
Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller
Veli, ELC for Kids 2022 Programları başladıktan sonra Sözleşmede belirtilen mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.
Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
1. Sağlayıcının Adı/Unvanı ve MERSİS Numarası
Unvan : UNVEST ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “UNVEST” olarak anılacaktır.)
Vergi No : 8930283263
MERSIS No : 0893028326300015
2. Sözleşme Konusu Programın Temel Nitelikleri
UNVEST tarafından sağlanacak hizmetin detayı şu şekildedir; UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği yaşları 6-12 aralığında olan çocukların Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü (bundan böyle “Kampüs” olarak anılacaktır.)’nde Yaz Gündüz Programı 2022’ye, takım çalışması, zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, problem çözme, yaratıcılık, drama, kendine güven, kritik ve analitik düşünme gibi becerileri geliştirme amacıyla katılımlarını içermektedir.
3. İrtibat Bilgileri
Adres : Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon : 0212 338 10 30
Elektronik Posta : kocelckids@ku.edu.tr
İnternet Sitesi : kocelckids.ku.edu.tr/
İrtibat Kişisi : Atifet Merve Işıldar
4. Şikayet Bildirimi İçin İrtibat Bilgileri
, kocelckids@ku.edu.tr
5. Sözleşme Konusu Programın Bedeli
Program’ın kişi başı, tüm vergiler dahil toplam fiyatı Yaz Gündüz Programı iki haftalık 9,800.00-TL’dir.
6. Tüketicilere Yüklenen İlave Maliyet
Yoktur.
7. İfaya İlişkin Bilgiler/Taahhütler ile Şikayetlere Çözüm Yöntemleri
UNVEST, sözleşmeye konu ELC for Kids Programlarına ilişkin hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Veli, Program ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini UNVEST’in 3. Maddede belirtilen telefon numarasından ve e-posta adresinden UNVEST’e iletebilir. UNVEST, Veli tarafından iletilen her türlü şikayet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.
8. Cayma Hakkı
Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Sözleşme Program çerçevesinde hizmetlerin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.
Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Hemen Başvur” seçeneğine tıklayarak açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapmasını takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesini takiben ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı Sözleşme’nin kurulduğu gün olan ödeme günü başlamış olacaktır..
Veli cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak e-posta aracılığı ile UNVEST’e yöneltecektir. UNVEST, Veli’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere,Veli’den tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Veli’ye gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Veli’nin hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Veli’ye herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. UNVEST, Veli’nin hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz.
9. Cayma Bildiriminin Yapılacağı Açık Adres, Faks Numarası/Elektronik Posta Bilgileri
kocelckids@ku.edu.tr
10. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller
Veli, ELC for Kids 2022 Programları başladıktan sonra Sözleşmede belirtilen mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.
Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.
11. Depozitolar/Mali Teminatlar ve Şartları
Yoktur.
12. Veli uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilecektir.