Logo of Koç Üniversitesi

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Yazılım

Koç Üniversitesi
Türkiye, Istanbul
VEKAM Türkiye, Ankara