Logo of Koç Üniversitesi

Deniz Yüret - Natural Language Understanding